วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านดงน้อย ตำบล ดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ความเป็นมาเดิมเป็น ภูผาแด่น เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นเทือกเขาประวัติศาสตร์ที่มีความหมายเป็นมายาวนานของ เมืองสกลนคร เป็นสถานที่ก่อกำเนิดถิ่นพุทธรรม ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่มั่น ภูริทตุโต ผู้นำกองทัพธรรม และ พระอีกหลายๆรูป ในเมืองสกลนคร ยังเป็นถิ่นอุบัติขึ้นของลัทธิ ศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาคริส ลัทธิคอมนิวมิตส์
เมื่องสกลนคร เป็นที่ตั้งของ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาประทับเป็นประจำทุกปี

วัดถ้ำผาแด่น วัดสวย วัดที่สกลนคร วิวสวย

                            ภูผาแด่น มีลักษณะภูมมิประเทศ เป็นป่าดงดิบ และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมานั้น ภูผาแด่น ได้อุดมสมบรูณ์ไปด้วย ฝูงสัตว์ป่า พันธ์ุไม้แปลกๆ หลายชนิด และในป่า ยังเต็มไปด้วยสมุนไพรหลายชนิด นอกจากนี้ เทือกเขาภูพานแห่งนี้ยังเป็นต้น กำเนิดแหล่งน้ำที่สำคัญ ของแม่น้ำ ลำธาร ห้วยน้ำ โดยเฉพาะที่ ภูผาแด่น บนยอดเขา ยังมีแหล่งน้ำแร่สะอาด ที่ผุดออกมาจากยอดเขาในป่าดงดิบ น้ำแร่ธรรมชาติไหลออกมาตลอดทั้งปี ภูผาแด่น อยู่ในพื้นที่ปกครองของบ้านดงน้อย ตำบล.ดงมะไฟ อำเภอ.เมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ในบริเวรเทือกเขาภูพาน ช่วงตอนกลาง มีลักษณะเป็นภูเขาสูงเป็นสันยาวไปตามเทือกเขา มองไปรอบๆ จะเห็นพื้นที่หลายกิโลเมตร มองไปเห็นตัวเมืองสกลนคร  หนองหาร  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และ ทิวทัศน์โดยรอบ มีความสวยงาม  ทิวเขาที่ทอดเข้ามาจากจังหวัดอีสานเหนือ จนสุดเขตจังหวัดอีสานใต้ ตามหลักทางภูมิศาสตร์ หน้าผาแด่น มีผาหิน สูงชัน เป็นสีขาวคราม
ยิ่งดูยิ่งมีความสวยงามมีเสน่ของผา สามารถมองเห็นไปได้ไกลหลายกิโลเมตร
นับเป็นความงดงามของธรรมชาติ หน้าผายังมีช่องแคบ ที่เป็นหินที่แยกออกมาจากกัน เหมือนมีใครเข้าไปตกแต่ง 

วัดถ้าผาแด่น วัดพญานาค วัดสกลนคร

                หน้าผาภูผาแด่น มีลักษณะยาวเป็นตามแนวสันของเขาภูพาน ทางด้านทิศตะวันออก มาจากถ้ำบิ้ง หรือ ถ้ำค้างคาว ถ้าเป็นลานหินที่กว้างใหญ่ ลานหินนี้เคยมีประวัติ ความเป็นมา คือ เมื่ออดีตเป็นที่ปักกลดธุดงค์ บำเพ็ญธรรม ของ หลวงปู่มั่น ภูริทตุโต

ลาน พระธุดง หน้าผาหิน

         วัดถ้ำผาแด่น เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใน จังหวัดสกลนคร มีอายุและความเป็นมาประมาณ 100 ปี วัดถ้ำผ่าแด่นได้ จดทะเบียนขึ้นเป็น วัดอย่างถูกต้องตามสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483

ที่ตั้งของวัด ตั้งอยู่ที่บ้านดงน้อย หมู่9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขนาดของที่ดินตั้งวัดมีขนาด 3,000 ไร่ ห่างจากตัว จังหวัดสกลนคร ไปประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้ถ้าได้ ไปเที่ยว เมืองสกลนคร วัดถ้ำผาแด่น โดดเด่นด้วยรูปปั่น องค์พญานาคปรก ขนาดใหญ่ และภาพแกะสลักบนหน้าผาหินมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม วิจิตรงดงาม พญาเต่าภูผาแด่น งดงามอย่างอลังการ ตัวของวัดได้จัดตั้งอยู่ บนภูเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น สงบ ทางวัดได้ทำการจัดสวนดอกไม้สีสันสดใส่ สวยงาม และ มีน้ำตกจำลอง ข้างบนวัดก็ยังมีร้านกาแฟไว้ให้บริการ
สำหรับ นักท่องเที่ยว ที่อยากนั่งพักสัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่น และยังสามารถชมทิวทัศน์มองเห็นวิวภูเขาเขียว วิว 360 องศา

พญาเต่า พระราหู วัดถ้ำผาแด่น วัดสกลนคร

                ประติมากรรมหินทรายขนาดใหญ่ ถูกแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ ทั้งภาพแกะสลักหินทราย พระพุทธสีหไสยาสน์ ภาพพระอริยสงฆ์ พญาครุฑเวสสุวรรณ ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของหินสีทอง คล้ายพระธาตุอินทร์แขวน ที่สามารถมองเห็นมาแต่ไกล เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ตามคติในศาสนาพราหมณ์ และ พระพุทธศาสนา ในวัดมี ศาลายาใจคนบุญ

โดดเด่นด้วยการใช้ต้นไม้ ขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกตา มาทำเป็นเสาของ อาคารภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย ให้กราบไหว้ขอพร อีกหนึ่งจุดสำคัญ พญาเต่า ภูผาแด่นมหาโพธิสัตว์ และ ราหู ลักษณะเป็นรูปปั้น มีปีกสองข้าง บนหลังกระดองเต่า มีพระราหูทับอยู่ ด้านบนพระราหูมี องค์พระอินทร์นั่งอยู่ชั้นบนสุด ในอดีตชาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เคยเสวยชาติเป็น พญาเต่าเรือน และ ได้เสียสละร่างกายเพื่อช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากให้รอดชีวิต

วันถ้ำผาแด่น วิวสวย วัดที่สกลนคร

          ด้วยบุญบารมีนั้นจึงเกิดความเชื่อว่า อำนาจจาก พญาเต่า เป็นเลิศทางด้านเมตตาคุณ บันดาลเรื่องของสุขภาพ การค้าขาย และ โชคลาภ แก่ ผู้สักการะบูชา นำความสุขความเจริญด้วย สำหรับคนที่จะมา ขอพรกับ พญาเต่า

ให้ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ไม้ข้างๆที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ และ ทำการกระซิบที่ข้างหู พญาเต่า ถ้าอยากจะขอพรใดๆก็ขอได้เลย หรือ ระบายความทุกข์ของเราก็ได้ มีแค่เพียง องค์พญาเต่าผาแด่น มหาโพธิ์สัตว์ ที่ได้ยิน แล้วท่านจะคอยดลบันดาลให้ทุกคนพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไป

วัดถ้ำผาแด่น วัดสวย พระนอน วัดสกลนคร วัดพญานาค