มามูเตลู วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรสมหวัง ด้วยจิตศรัทธา

เชื่อว่า สายมู ทุกคนจะต้องรู้จัก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ ที่รู้จักกัน วัดแขก(สีลม) ซึ่งไม่ต้องไปถึง อินเดีย เราก็สามารถมาบูชา สักการะ

เทพฮินดู ได้ ไม่ว่าจะขอพรเรื่อง การงาน การเงิน สุขภาพ หรือความรัก ก็ขอได้เลย แต่ต้องมีจิตที่ศรัทธาจริง ๆ นะพรถึงจะบังเกิด แอดขอบอก

วันนี้เรา มามูเตลู จะพาคุณไปมูกันที่ วัดแขก(สีลม) จะมูยังไง ขออะไรได้บ้างนั้น และมีข้อห้ามอะไรไหม เดี๋ยวตามแอดมากันเลยยยยยยย

มามูเตลู วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรสมหวัง ด้วยจิตศรัทธา

วัดแขก(สีลม) หรือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สร้างขึ้นเพื่อ เป็นสถานที่ ถวายการบูชา พระแม่มริอัมมัน ซึ่งเป็นอวตารของ พระแม่อุมาเทวี พระชายา

ของ พระศิวะ โดยมี หลักฐาน ปรากฏมาตั้งแต่ในสมัย รัชกาลที่ 5 ช่วงปี พ.ศ.2453-2454 นับว่าเป็น เทวสถาน ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงาม และวิจิตรตระการตา ตกแต่งด้วย ลวดลาย แกะสลัก อันงดงาม สีแดงสด เป็นสีหลักของ วัดแขก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความเชื่อ ของชาวฮินดู ที่ให้ความสำคัญ กับสีแดง ว่าเป็นสีแห่ง ความโชคดี และความสุข

มามูเตลู วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรสมหวัง ด้วยจิตศรัทธา

วัดแขก หรือ เทวลัยแห่งนี้ เดิมทีเป็นสถานที่เฉพาะ ผู้นับถือศาสนาฮินดู เท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ เปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธา ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

เข้าไปสักการะ องค์เทพเจ้าและองค์เทวี โดยภายในเทวสถานแห่งนี้ มีเทพและเทวีอยู่ 9 องค์ คือ พระพิฆเนศ , พระศิวะ , พระกฤษณะ , พระวิษณุ ,

พระลักษมี , พระขันทกุมาร , พระแม่มารีอัมมัน , พระแม่กาลี และ พระสรัสวดี

มามูเตลู วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรสมหวัง ด้วยจิตศรัทธา

พระศรีมหาอุมาเทวี เป็นเทวสถานในลัทธิศักติ คือนับถือเทพีเป็นหลักสำคัญ โดยเฉพาะพระตรีศักติ หรือ 3เทวี ซึ่งเป็นพระชายาของมหาเทพตรีมูรติ

ได้แก่ พระนางอุมาเทวี พระนางลักษมี พระนางสรัสวดี ซึ่งแต่ละเทวีก็จะมีหน้าที่ ที่แตกต่างกัน ดังนี้

พระนางอุมาเทวี ชายาพระศิวะ (ผู้ทำลายโลก-ทำลายความชั่วร้าย) เทพีแห่งความเมตตากรุณาและงามสง่า ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้

บูชาและขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรักและเรื่องการขอบุตร ไปจนถึง ขอเรื่องความสำเร็จในด้านอำนาจ หน้าที่การงาน

พระนางลักษมี ชายาพระวิษณุ (ผู้ดูแลโลก) เทพีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย และความงาม การบูชาพระลักษมีเพื่อความเจริญรุ่งเรือง การเงิน และ

ความสำเร็จทางการประกอบกิจการ

พระนางสรัสวดี ชายาพระพรหม (ผู้สร้างโลก) เทพีแห่งความรอบรู้ ความเฉลียวฉลาด และความรู้ พระองค์คือ สัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกแขนง ทั้งการ

วาดเขียน การดนตรี อักษรศาสตร์ การแต่งตำรา การเขียนหนังสือ การบูชาพระสรัสวดีเพื่อความเฉลียวฉลาด ทันคน ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ

มามูเตลู วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรสมหวัง ด้วยจิตศรัทธา

สำหรับการไป ขอพรเรื่องความรัก และ เรื่องการขอบุตร ตามความเชื่อ พระแม่อุมาเทวีนั้น เป็นพระชายาของพระศิวะ และเป็นเทพที่มีความศรัทธา

และความมั่นคง ในความรักที่มีให้ต่อกันและกันอย่างมาก เพราะฉะนั้นหากใครที่อยากขอพรเรื่องความรัก ขอให้ความรักครั้งนี้มีความมั่นคง

จริงใจต่อกัน ได้เจอคู่แท้นั่นเอง นอกจากนี้ ลานด้านหน้าเทวสถาน ยังมีเทวาลัยขนาดเล็กอีก 3 เทวาลัย คือ เทวาลัยประดิษฐาน ศิวลึงค์

ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ แทนองค์พระศิวะ และอีก 2 เทวาลัย เป็นเทวาลัยประดิษฐาน พระพรหม และเทวาลัยประดิษฐาน เทวรูปเทวดานพเคราะห์

อีกทั้งยังมีหอระฆัง ที่ต้องตีตลอดเวลาขณะที่พราหมณ์ทำพิธีบูชาเทพเจ้าอีกด้วย

มามูเตลู วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรสมหวัง ด้วยจิตศรัทธา

ข้อห้ามในการไปไหว้วัดแขก

  1. ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณโบสถ์
  2. ผู้หญิงที่มีรอบเดือนห้ามเข้าไปในโบสถ์
  3. ห้ามถ่ายรูปภายในโบสถ์ ยกเว้นใบเซียมซี
  4. ห้ามทำสิ่งใดที่เป็นการลบหลู่ หรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  5. ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่รัดรูป สั้น หรือโป๊
  6. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

หากใครมีโอกาสได้ไปเยือนวัดแขก อย่าลืมปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเหล่านี้ เพื่อให้การสักการะบูชาเทพเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม


ติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพิ่มเติมได้

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)