วัดพระธาตุหนองบัว

                    สถานที่ตั้งของวัดตั้งอยู่ ชานเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร จากถนนใหญ่เข้าไปในวัดระยะทางเข้า 700 เมตร
 วัดพระธาตุหนองบัว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 สร้างโดย นายฟอง สิทธิธรรม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ซึ่งเป็นชาวอุบลราชธานี ได้มีความศรัทธาสร้างวัดขั้นในที่นาของท่าน เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระของ
ท่านพระอาจารย์ดี พระอาจารย์สิงห์ ขันทยาคโม หรือ เจ้าคุณเทพญาณวิสิทธิ์ มีพื้นที่ เนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่กว่า การสร้าง วัดพระธาตุหนองบัว ได้เริ่มต้นจากกลุ่มพุทธศาสนิกชน ผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติธรรม มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้างวัด ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม 

วัดพระธาตุ วัดภาคอีสาน วัดสวย
เป็นวันขุดโค่นถางหญ้า เป็นปฐมฤกษ์ จึงได้ทำ บอกกล่าว ชาวบ้าน และ หมู่คณะให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเป็นการเคราพต่อเทพเจ้าก่อนช่วยกันทำงาน ในตอนนั้นมีชาวบ้านที่มาช่วยกันประมาณ 20 คน สำหรับการลงมือที่แรก ได้มีอาจารย์ จันทร์ประไฟ ได้ทำการไปนอนค้างคืนรออยู่ก่อนแล้ว เพื่อทำการนั่งสมาธิวิปัสสนา และ ทำการแจ้งให้เทวดาอารักษ์ ในคืนนั้นท่านได้นิมิต ว่า ในอาณาเขตที่จะทำการสร้างวัด มีผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ได้พากันอพยพโยกย้ายอุ้มลูกจูงหลานพร้อมทั้งขนข้าวของ และ สัตว์เลี้ย

วัดพระธาตุหนองบัว ที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี วัดพระธาตุ

                        สิ่งก่อสร้างสำคัญสมัยแรกเริ่มสร้างวัด นั้นมีจำนวนไม่มาก และ ไม่มั่นคงเท่าไรหนัก ประกอบด้วย ศาลาโรงธรรม และ กุฏิชั่วคราว 5 หลัง แต่ละหลังมุงหญ้า กั้นฝาขัดแตะ ปูพื้นกระดานเฉพาะ ศาลาโรงธรรม ที่ทำการมุงด้วยสังกะสี แต่ในปัจจับันนี้ สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นได้ทำการรื้อถอนออกหมดแล้ว และได้ทำการสร้างขึ้นมาใหม่ ให้มีความแข็งแรง ศาสนาคาร ที่สำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ศรีพระมหาโพธิ์ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญกาญจนาภิเษก สถานที่พยาบาลประจำ หรือ อนามัย และกุฏิแบบถาวร 10 หลัง
 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือ ชื่อที่ชาวบ้านอุบล เรียกกันว่า พระธาตุหนองบัว จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนา

วัดพระธาตุหนองบัว พระธาตุ ที่เที่ยวภาคอีสาน

                         การออกแบบ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ นั้ได้จำลองแบบมาจาก เจดีย์พุทธคยา ของ ประเทศอินเดีย เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขนาดของ
พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เดิมมีความกว้าง ด้านละ 6 เมตร องค์พระธาตุทั้ง 4 ด้านแกะสลักพระประจำวันเกิด และ กลีบบัวประดับ ฐานด้านล่างแกะรูปพระพุทธเจ้าปรางประสูติ ตรัสรู้ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้ทำการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ
ขึ้นมาประดิษฐานยัง องค์พระบรมธาตุ และได้ทำการก่อสร้าง พระธาตุองค์ใหญ่ ครอบ พระธาตุองค์ใหญ่ ครอบ พระธาตุองค์เล็ก ไว้ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร ส่วนยอดฉัตร 4 ชั้น ลงรักปิดทอง บนยอดฉัตรเป็นรูปดอกบัวตูม ทำด้วยทองคำหนัก 31 บาท ฐานตอนล่างสุดเป็นรูปมารยกฐานไว้ ถัดขึ้นไปเป็นรูปพระสงฆ์สาวกยืนในซุ้มด้านละ 8 องค์ รวม 32 องค์ ขี้นไปเป็นภาพปูนปั้นพระเจ้าสิบชาติสลักเป็นช่อง 1 ต่อ 1 ช่อง รวมทั้งหมด 10 ช่อง และทำให้เหมือนกันทั้ง 4 ด้าน ขึ้นไปจะเป็นลายรัดประคตรูปเทพ นั่งบนแท่นสลับกับลายกนก และ ขึ้นไปอีกจะเป็นลายปูนปั้นเป็นรูป พระพุทธเจ้า ในปางต่างๆ จนถึง ยอดเจดีย์ ที่มุมฐานทั้งสี่ที่อยู่ด้านล่างจะเป็นรูป ครุฑ แบก และสูงขึ้นมาจะเป็นนาค 7 เศียร

วัดภาคอีสาน ท่องเที่ยว วัดพระธาตุหนองบัว

           ภายใน องค์พระธาตุเจดี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ในสถูปลงรักปิดทองศิลปะแบบอินเดีย แบบปาละ คือ เป็นทรงสี่เหลี่ยม สลักลายเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเรียงเป็นแถวคั่นด้วยลายกลีบบัว
รอบๆ องค์พระธาตุ เป็นกำแพงแก้ว ซึ่ง ทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้ว ประดิษฐาน พระเจดีย์ธาตุ ขนาดเล็กอีก 4 องค์ ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้า 4 ด้าน และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512

วัดภาคอีสาน ท่องเที่ยว วัดพระธาตุ

               อีกหนึ่ง ไฮไลน์ ที่น่าสนใจภายใน วัดพระธาตุหนองบัว แห่งนี้คือ ท่านปู่กริซกรกต และ ท่านย่ามณีเกตุ  พญานาคสีรุ้ง หนึ่งใน 4 ของ พญานาค  4 ตระกลู  ตามความฝัน ของเจ้าอาวาสที่ได้นิมิตรเห็น งูใหญ่สีรุ้ง ได้มาอาศัยอยู่บริเวณวัด ได้ทำการประดิษฐานไว้คู่กัน พญานาค ตระกูลนี้พบได้น้อย และ ยังมีถิ่นที่อยู่ที่ลึกลับอีกด้วย จึงทำให้ นักท่องเที่ยว นิมมมา กราบไว้ ขอพร เพื่อ เสริมสิริมงคล

พญานาคสีรุ้ง ท่องเที่ยว โชคภาล

วัดพระธาตุหนองบัว พญานาค พญานาคสีรุ้ง พระธาตุ

พญานาค วัดพระธาตุหนองบัว

วัดภาคอีสาน มูเต วันพระธาตุหนองบัว พญานาค

ติดตามต่อได้