เรื่องเล่ามู

เปิด ตำนานปู่อือลือ พญานาคบึงโขงหลง

สวัสดีเพื่อน ๆ ชาว มามูเตลู วันนี้เรา จะพาทุกท่านไป เปิด ตำนานปู่อือลือ พญานาคบึงโขงหลง ตำนาน พญานาค รักกับ มนุษย์ แต่ไม่สมหวัง จึงเกิดการล่มเมืองขึ้น ดังนั้น ถ้าเพื่อน ๆ พร้อมแล้ว ตามไปอ่านพร้อมกันเลย...

ตำนาน บั้งไฟพญานาค ริมฝั่งแม่น้ำโขง ใน วันออกพรรษา

บั้งไฟผี หรือ บั้งไฟพญานาค ตำนาน บั้งไฟ ริมฝั่งโขง ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ เกิดขึ้นทุกคืน วันออกพรรษา คือ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี แต่ถ้าในปีไหน มีเดือน 8 สองครั้ง ปรากฏการณ์นี้ จะเกิดขึ้นในวัน...

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพแห่ง โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย

ประวัติเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ ไฉ่เสินเย่  เป็นเทพเจ้าจีน เลื่องลือในด้านการให้พร โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และ การประสบผลสำเร็จ ในปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายจีน จะกราบไหว้บูชา เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ในเทศกาล วันตรุษจีน เนื่องจาก วันตรุษจีน ถือว่าเป็น...

เรื่องเล่าความเป็นมาของ เทพเจ้ากวนอู

ตำนานเทพเจ้ากวนอู เดิม เทพเจ้ากวนอู เป็นชาวเมือง ฮ่อตั้ง อำเภอไก่เหลียง มีนามเดิมว่า ฉางเชิง เทพกวนอู มีความสนใจ ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ และ ศึกษาพิชัยสงคราม ต่อมาวันหนึ่ง เทพกวนอู ได้พลั้งมือ สังหารเศรษฐีชั่ว ที่รังแก ชาวบ้าน เทพกวนอูทนไม่ไหว...

จุดเกิดเนิดของ เจ้าแม่กวนอิม

ตำนานเจ้าแม่กวนอิม ที่มาของ คำว่า กวนอิม คือ การสังเกตเสียงของโลก ตามศาสนาพุทธของจีน คำว่า กวนอิม มีความหมาย เหมือนกับ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นจุดที่สูงสุดของความเมตตา ความเห็นอก เห็นใจ ความเมตตา และ ความรัก ประเทศจีน เริ่มมีความเลื่อมใส่ใน...

ตำนานความแค้น ของพระราหู กับพระจันทร์ และพระอาทิตย์

     เรื่องเล่า ตำนานพระราหู          จากตำนาน และความเชื่อ ว่า ปรากฎการณ์ จันทรุปราคา และ สุริยุปราคา ที่มาพร้อมกับตำนาน ราหู หรือ พระราหู เทวดานพเคราะห์  ที่ถูกผนวกเข้าไว้กับสีดำ ความมืดมน เชื่อว่า พระราหู...

ตำนานพญาครุฑ         พญาครุฑ หรือ เทพพาหนะ ในพระคัมภีร์ปราณะของพระฮินดูเล่าถึงกำเนิด พญาครุฑ ไว้ว่า ในครั้งหนึ่งพระทักษะปชาบดี ได้ยกสิบสามนางให้ พระกัศยปเทพบิดร ซึ่งในสองพระองค์ คือ นางวินตา และ นางกัทรุ ได้แก่งแย่งซิงดีซิงเด่นกัน...

ตำนาน พระสังกัจจายน์

ตำนาน พระสังกัจจายน์                      ตามชื่อเดิม ภาษาบาลี พระมหากัจจายนะ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอสีติมหาสาวก ของ พระโคตมพุทธเจ้า และได้รับการยกย่องว่าเป็น เอตทัคคะ...

พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

ประวัติพระพิฆเนศ          พระพิฆเนศ ในคัมภีร์ปราณะได้ลงบันทึกไว้ว่า ช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 1 กล่าวถึงการกำเนิดของ พระพิฆเนศ ในฐานนะเทพ และ โอรสของ พระแม่อุมาเทวี กับ พระศิวะเทพ และ เป็นอีกหนึ่งที่พึงทางจิตใจ ของคนไทยหลายคน...

พระแม่ลักษมี เทพเทพีแห่งความร่ำรวย ความรัก ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง

                 พระแม่ลักษมี   เทพเจ้าแห่งความมั่นคั่ง โชคลาภ และ ความเจริญรุ่งเรือง เป็นพระชายา และ ศักติ ของ พระวิษณุ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์...