พญาศรีสัตตนาคราช 7เศียร @นครพนม

              พญาศรีสัตตนาคราช  พญานาค 7 เศรียร ได้ทำการสร้างเสร็จ เมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม พศ.2559 โดยตอนนั้น เป็นผู้ว่าคนที่ 40 ที่ได้ทำการสร้างจนสำเร็จ ชื่อ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม
              การสร้างองค์ พญานาค มีการหล่อด้วยทองเหลืองน้ำหนัก 9 ตัน รูปทรง พญานาค ขดหาง 7เศียร วางประดิษฐานบนแท่นฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร
ตัวองค์ ญานาค มีความสูง 10.90 เมตร ความกว้าง รวมหาง 4.49 เมตร ความสูงรวมฐาน 16.29 เมตร ออกแบบให้สามารถ พ่นน้ำ ออกได้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง องค์พญานาค ประมาณ 9ล้าน บาท

ลานพญานาค ที่เที่ยวจังหวัดนครพนม พญาศรีสัตตนาคราช ไทย-ลาว

                              โดยมี พระเทพวรมุนี เจ้าคณะ จังหวัดนครพนม เจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ทำการตั้งชื่อให้ มีชื่อว่า พญาศรีสัตตนาคราช สื่อถึงสัญลักษ์ ของ จังหวัดนครพนม และเป็น จุดแลนมารค์ แห่งใหม่ และยังมี พระธาตุพนม ที่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ และ พุทธศาสนา ของชาวพุทธ

ลานพญานาค พิธีบวงสรวง ที่เที่ยวนครพนม

        ลักษณะของ พญาศรีสัตตนาคราช
                                    มีรูปแบบลักษณะเป็น องค์พญานาค 7 เศียร ประทับพักอิริยาบทสงบนิ่งขดลำตัว 3 ชั้น บ่งบอกถึง ความสงบสุขของ จังหวัดนครพนม ที่องค์ พญานาค เลือกเป็นที่ประทับ รูปทรง 7 เศียร
รูปทงจะคล้ายดอกบัว ซึ่ง ในตำนาน พญานาค จะเกี่ยวข้อง กับ พระพุทธศาสนา หน้าและลำตัวของท่านจะอวบอ้วน เยือกเย็นเสมือน ผู้ใหญ่ใจดี ที่ตัดซึ่ง กิเลส ตัณหา ราคะ  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม
จึงทำให้ผู้ที่มาขอพรจากท่านจะได้รับพร และ สมปรารถนา ทุกคน

บวงสรวง ลานพญานาค ที่เที่ยวนครพนม ไทย-ลาว

 

จากตำนาน พญานาค ไทย-ลาว 

                      ชาวบ้านที่นับถือ ศาสนาพุทธ ถูกเล่ากันมานาน ตลอดจนเกิดเรื่องราวความเชื่อของพี่น้องชาว ไทย – ลาว ที่เกี่ยวข้องกับองค์ พญานาค
ที่คอยปกปักษ์รักษา แม่น้ำโขง และผู้คนในแถบลุ่ม แม่น้ำโขง จนไปถึง องค์พระธาตุพนม ทาง ฝั่งไทย และ ฝั่งลาว ต่างก็มี กษัตริย์แห่ง นาคราช หรือ นาคาธิบดี แยกกันปกครองดูแล ลักษณะของ พญานาคราช ตามความเชื่อในแต่ละ
ภูมิภาคจะแตกต่างออกกันไป ในแต่ละพื้นฐาน ลักษณะของ พญานาค ตัวจะเป็นงูใหญ่ มีหงอนสีทองและตาสีแดง มีเกล็ดเหมือนปลาและมีหลากหลายสีแตกต่างกันไป ตามลักษณะบารี

ลานพญานาค นครพนม ที่เที่ยวภาคอีสาน

            ตระกูล องค์ดำ ท่านจะมีเศรียเดียว แต่ถ้าเป็นตะกูลที่ยศศักดิ์สูงขึ้นไปนั้น จะมี 3 เศียร 5 เศียร 7 เศียร และสุดท้าย 9 เศียร พญานาค จำพวกนี้ องค์ท่านจะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช ผู็เป็นบัลลัง ของ องค์พระวิษณะนารายณ์ ปรมนาท ณ เกษียรสมุทร อนันตนาคราช องค์ท่านจะมีกายที่ใหญ่ และ

มีความยาวไม่สิ้นสุด มีเศรีย 100 เศรีย ท่านเกิดได้ทั้งในน้ำ และ บนบก ท่านมีอิทธิฤทธิ์ สามารถบันดาลให้เกิดคุณ และ โทษได้ ท่านสามารถแปลงร่างเป็นเทพบุตร หรือ เทพธิดารูปร่างสวยงามได้

ลานพญานาค พญาศรีสัตตนาคราช ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ลานสำหรับ วิ่ง ออกกำลังกายในช่วงเย็น หรือ ปกติ ทุกตอนเย็น จะมีของมาขาย

ลานออกกำลังกาย นครพนม พญาศรีสัตตนาคราช ลานพญานาค ริมโขง

พญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช

ติดตามได้ที่