ตำนาน พระสังกัจจายน์

                     ตามชื่อเดิม ภาษาบาลี พระมหากัจจายนะ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอสีติมหาสาวก ของ พระโคตมพุทธเจ้า และได้รับการยกย่องว่าเป็น เอตทัคคะ ในประเทศไทยจากชื่อเดิมตามภาษาบาลีแล้ว ยังเรียกันอีกชื่อว่า พระสังกัจจายน์  เกิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์ ตระกูลหนึ่งในกรุงอุชเชนี และ ได้ทำการศึกษาพระเวทตามตระกูลพรามหมณ์ทั้งหลาย

ลักษณะของพระสังกัจจายน์คือ  เป็นรูปพระอ้วน มีพุงพลุ้ย ใบหน้ายิ้มสดชื่นร่าเริงอิ่มเอิบ  ดูใจดี สองหูยาวจรดบ่า และ มักจะหัวเราะร่าเริงอยู่เสมอ  ผู้คนนิยมกราบไว้ บูชา เพื่อ ขอโชคลาภ หรือ เมตตาบารมี 

พระสังกระจายน์ พระจีน

       พระสังกัจจายน์ คือ พระอรหันต์  1 ใน 80 พระอิสีติมมหาสาวก ของ พระโคตมพุทธเจ้า ท่านได้รับการยกย่อง ว่าเป็นเอตทัคคะ หรือ ผู้เป็นเลิศในด้านผู้อธิบาย ท่านเก่งที่จะอรรถาธิบายความย่อๆที่คนฟังไม่เข้าใจ มาขยายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น อดีตท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ ชื่อว่า กัญจนะ ซึ่งเป็นปุโรหิต ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต กรุงอุชเชนี เป็นศิษย์ ของอสิตดาบส หนึ่งในพราหมณ์ที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะ จะได้เป็น พระเจ้าจักรพรรดิ หรือ พระพุทธเจ้ามนอนาคต ท่านได้รับการศึกษา ตระกูล พราหมณ์ ทั้งหลายจนจบไตรเทพ เมื่อบิดาเสียชีวิต ท่านก็ได้รับตำแหน่งแทน ปุโรหิต ต่อมาพระเจ้าจัณฑปัชโชต ทราบว่า พระบรมศาสดาตรัสรู้แล้ว แล้วสั่งให้กัจจานะปุโรหิต ไปทูลเชิญเสด็จ ท่านก่อขอทูลลาไปบวช 

ท่านก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมบริเวรอีก 7 คน ได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงท่าน และ บริวารก็ได้บรรลุธรรมเป็น พระอรหันต์ จึงทูลขออุปสมบท ต่อพระพุทธองค์ ภายหลังท่านก็ได้ช่วยเผยแผ่ พุทธศาสนา จนมีพุทธสาวกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ท่านมหากัจจายะเถระ เป็นหนุ่มรูปงาม มีผิวเหลืองดุจทอง เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่คนทั่วไป เฉพาะพวกสตรีเพศ ไม่ว่าท่านจะไปไหนก็จะพากันไปเฝ้า จนเป็นที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติธรรมของผู้อื่น

พระมหากัจจายนะ พระสังกัจจายน์ เมตตามหานิยม

             ความเชื่อในเรื่องของการกราบไหว้ บูชาพระสังกัจจายน์ มีอยู่มากทั้งในคติ แบบชาวพุทธ และ พระอ้วนในรูปแบบของชาวจีน ซึ่งเป็นผู้มีบุญบารีสูงสุด หากนับถือตามลับดับชั้นเพราะเป็น พระอรหันต์ที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ ที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และ ได้ชื่อว่าเป็นที่รักของมนุษย์ และ เทวดา

พระอรหันต์ผู้บันดาล โชคลาภ ปัญญา และ เมตตามหานิยม

ชาวพุทธที่มีความนับถือท่าน จะกราบไหว้ บูชา พระสังกัจจายน์เพื่อให้บังเกิดความเป็นศริมงคล 3 ประการแก่ตนเอง และ ครอบครัว

ประการที่ 1 โชคภาค และ ความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์จะได้รับการยกย่องให้เป็น พระผู้อุดมด้วย โชคทรัพย์ และ ลาภ

แระการที่ 2 สติปัญญา เพราะสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาบิต ท่านเป็นอรหันต์ผู็มีความเฉียบแหลม

ประการที่ 3 ามสวยงาม และ ความมีเสน่ห์ ก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจายน์มีผิวที่ดั่งทองคำ และ มีรูปงาม เหมือน   พระพุทธเจ้า จนแม้แต่เทพยดา พรหม มนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชืนชม

พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ พระสังกัจจายน์ พระมหากัจจายนะ

              ผู้ที่บูชา ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้า หรือ ธุรกิจ ห้างร้าน เพราะเชื่อว่าพระสังกัจจายน์ เป็นเครื่องหมายแห่ง ความอุดมสมบรูณ์ ความเจริญรุ่งเรื่อง เต็มไปด้วย ลาภ ยศ และ ค้าขายดี มีกำไร 

               วิธีขอพลัง ต้องตั้งจิตอธิฐาน ให้ใช้มือข้างขวา ลูบที่พุงท่าน แล้ว วนขวาตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ ปรางที่ดีที่สุดคือ ปางที่เมื่อเราเห็นแล้วเรา รู้สึกชอบ รู้สึกรัก เห็นแล้วรู้สึกดี

พระสังกัจจายน์ พระมหากัจจายนะ

สิ่งของที่ต้องใช้บูชา และ วิธีการบูชา

  1. จุดธูป 3ดอก
  2. ใช้ดอกไม้สีขาว หรือ ดอกบัว 7 ดอก
  3. น้ำเปล่าสะอาด 1 แก้ว
  4. ผลไม้มงคล
  5. ให้บูชา 2 เวลา คือ ตอนเช้า และ ก่อนเข้านอน
  6. เชื่อว่าหากติดทองที่ท้องของท่าน จะทำให้มีเงินทอง เข้ามาตลอดไม่ขาด
  7. ตอนที่กำลังอธิฐานขอพร ให้ใช้มือข้างขวาลูบไปที่ท้องของท่าน เป็นวงกลม ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา เชื่อว่าพรที่เราขอนั้นจะสมหัวง ทุกประการ

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ บทสวดพระสังกัจจายน์

ติดตามดวงได้ที่นี่