พระแม่ลักษมี เทพเทพีแห่งความร่ำรวย ความรัก ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง

                 พระแม่ลักษมี   เทพเจ้าแห่งความมั่นคั่ง โชคลาภ และ ความเจริญรุ่งเรือง เป็นพระชายา และ ศักติ ของ พระวิษณุ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู โดยมีพื้นฐานความเชื่อมาจาก คติการบูชาพระแม่ ในอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ หลายคนที่บูชาเชื่อกันว่าจะช่วย เสริมดวง การเงิน ทำให้มีเงินกินเงินใช้ ไม่ขาดมือ และช่วย เสริมดวง เรื่องความรักได้ เพราะ พระแม่ลักษมี เป็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียว มีความรักที่ซื่อสัตย์กับสามี ดังนั้นพระแม่ลักษมีเลยเป็นเทพผู้หญิง นั่งบนดอกบัว

พระแม่ลักษมี ขอพรเรื่องความรัก ขอพรโชคลาภ

                      ตามตำนานของ ศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าพระองค์ เกิดมาจากมหาสมุทร จากการกวน มหาสมุทรเมื่อครั้งสร้างโลก และ ได้เลือก พระวิษณุ เป็นพระสวามีนิรันดร์ ต่อมา พระวิษณุ ได้อวตารเป็นพระราม พระแม่ ก็ได้อวตารตามไปเป็น พระสีดา และ เมื่อ พระวิษณุ อวตาร เป็นพระกฤษณะ พระแม่ก็อวตารเป็นพระแม่ราธา ในปางปรศุรามาวตารก็ไปอวตารเป็น พระแม่ธรณี

พระแม่ลักษมี เทพประทานพร เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งความร่ำรวย

         ในศิลปะอินเดีย พระแม่ลักษมีทรงเครื่องแต่งกายสวยสดงดงาม หรูหรา ประดับด้วยเครื่องประดับ เพรช นิล ทองคำ ผิวกายสีทองอร่าม มีพาหนะเป็นนกฮูก พระองค์ทรงประทับในท่าทางแบบ โยคะ ทั้งนั่งและยืน บนฐานดอกบัว และ มีดอกบัวในหัตถ์ อันเป็น
สัญลักษณ์ของ โชคลาภ และ การเป็นอิสระเชิงจิตวิญญาน ประติมานวิทยาของพระองค์มักแสดง พระองค์มีสี่กร อันแสดงถึง ปุรุษารถะ ทั้งสี่ประการ คือ ธรรม กาม อรรถะ โมกษะ หลักฐานเชิงโบราณคดี แสดงให้เห็นว่า มีการ บูชาพระลักษมี มาตั้งแต่หนึ่งสหัสวรรษแรก 

ค้าขายร่ำรวย พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี  เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย โชคลาภ และ ความเจริญรุ่งเรือง มีปางหลัก ทั้งหมด 8 ปาง

คชลักษมี  เป็นปางหลักแห่งองค์ พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืน และ นั่งบนดอกบัว และมีช้างเป็นบริวาร สวมอาภรณ์สีสันสดใสสวยงาม มีช้างอยู่ด้านหลัง2ด้าน มี4มือ สองมือด้านหลังถือดอกบัว 2 มือด้านหน้าประทานพร และ โปรยเหรียญทอง ท่านจะประทานพรความสำเร็จทั้ง การงาน ความรัก 

ธัญญลักษมี เป็นปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ มั่นคงในด้านการเกษตร ในพืชพรรณ พืชไร่ นา สวน ป่าไม้ ดอกไม้ ช่วยให้ผลผลิตออกมางมงาท หรือ ที่รู้จักกันในนาม พระแม่โพสพ  ปางนี้มี 8 กร 

ธนลักษมี  ปางแห่งทรัพย์สมบัติ เงินทอง มี 6 หรือ 8 กร ในแต่ละมือ ถือศาสตราวุธต่างๆ เช่น หอยสังข์ ธนู จักร ดอกบัว และ ยกมือประทานพร และ โปรยทอง ให้โชคทางด้านทรัพย์สินเงินทอง แก่ผู้ที่บูชา

อาทิลักษมี  ปางแห่งความสำเร็จในการงาน และ ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 กร ถือดอกบัว ธงไชย มือทางด้านหน้ายก และ หงายทั้ง 2 ข้าง เพื่อประทานพร ท่านจะให้พรด้านการทำงาน การทำมาหาเลี้ยงชีพ ได้ราบรื่น

พระแม่ลักษมี เทพประทานพร โชคลาภ ร่ำรวย

 

วิทยะลักษมี  ปางแห่งปัญญา และ ความรอบรู้ เด่นทางด้านการศึกษาเล่าเรียน มี 8 กร ผู้ที่จะทำการบูชาจะได้รับสติปํญญาที่เลิศล้ำ ทั้งศาสตร์วิทยาการ และ ศิลปะ อันมีความก้าวหน้าทุกแขนง

วีระลักษมี  ปางแห่งวีรชน นักสู้ ให้โชคด้านอำนาจ และ ชื่อเสียง ผู้มีพละกำลังอันไม่มีที่สิ้นสุด  มี 8 กร ทรงศาสตราวุธ คัมภีร์ และ ทำท่าประทานพร

วิชัยยะลักษมี  เป็นปางแห่งชัยชนะ และ ความแคล้วคลาดพ้นภัย รวมไปถึง ความสำเร็จ มี 8 มือ ถือหอยสังข์ ดาบ มีด และ ขวาน มีดานุภาพในการขจัดศัตรู ประทานความมียสถาบรรดาศักดิ์ และ การสรรเสริญจากผู้คน ประทานพรความสำเร็จทุกประการ

สันทนะลักษมี  เป็นปางแห่งครอบครัว ความผูกพันระหว่างแม่ลูก ความอบอุ่นในครอบครัว แม้กระทั้งการขอให้มีลูก ทายาท มี 6 มือ ถือดาบ ถือหม้อ 2 ด้าน ถือกงจักร และอุ้มเด็กนั่งบนตัก ประทานพรทางด้านครอบครัว ให้ลูกหลานเชื่อฟัง การขอลูก

พระแม่ลักษมี โชคลาภ

พระแม่ลักษมี เทพประทานพร เทพแห่งความสำเร็จ เทพแห่งความร่ำรวย

ติดตามทำนายดวงได้