ท้าวเวสสุวรรณ ตำนาน

ท้าวเวสสุวรรณ

                      ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ในภาษาพราหมณ์เรียกว่า ท้าวกุเวร เป็นโอรสพระวิศราวะ ผู้ที่ได้รับพรจากพระพรหมให้มีตำแหน่งเทพเป็น โลกบาล
ท้าวกุเวร ถ้าในพระพุทธศาสนา จะเรียกว่า ท้าวไพสพ เป็นอธิบดี แห่ง อสูร หรือ เจ้าแห่งภูตปีศาจ ทั้งหลายท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือ มี อสูรรากษส และ ภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร อาณาเขตที่ท้าวเวรสุวรรณปกครองนั้นใหญ่ มหาศาลมาก และท้าวเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 อัน

ท้าวเวสสุวรรณ บูชา ตำนาน

     1. พระอินทร์ เป็นชื่อของเทพเจ้าใน ศาสนาพราหมณ์อินดู และ ศาสนาพุทธ โดยมีตำแหน่งเทวาธิบดี หรือเป็นประมุขของเทวดาทั้งปวง มีหน้าที่ปกครองสวรรค์ และ อภิบาลโลก ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก 

    2. พระยม หรือ มัจจุราช คือเทพเจ้าแห่งนรกและความตาย ตามความเชื่อใน ศาสนา แบบ อินเดีย เชื่อว่าพระยมเป็นเทพผู้ดูแลรักษาวัฏสงสาร ให้ดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่น เป็นเทพโลกบาลประจำทิศทักษิณ ปกครองโลกด้านทิศใต้

   3. พระวรุณ เป็นเทพแห่งสายน้ำ และ ฝน เป็นโลกบาล มีพระวรกายสีน้ำเงิน บ้างก็ว่าสีขาวผ่อง ถือ บ่วงวรุณบาศ และ ร่มอาโภค ทรงจระเข้ เป็นพาหนะ ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

4. ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่ง อสูร ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก รูปของท้าวเวสสุวรรณที่พบได้ทั่วไป ตามประตูทางเข้าวัด โบสถ์วิหาร มีลักษณะเป็น ยักษ์ เพราะตามพระไตรปิฏก ว่าท่านปกครอง ยักษ์ เป็นใหญ่ในหมู่ ยักษ์ และ รากษส คนไทยในโบราณนิยมนำ ผ้ายันต์ รูปยักษ์ผูกไวเที่หัวเตียงเด็ก เพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้ มาทำการรังควานแก่เด็ก ท้าวกุเวร องค์นี้มีกล่าวถึงใน อาฏานาฏิยปริตร ว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกามา เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า และ ได้ถวายสัตย์ที่จะดูแล พระพุทธเจ้า และ เหล่าสาวก ไม่ให้ยักษ์ หรือ บริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปทำการรังควาน

ท้าวเวสสุวรรณ ตำนานท้าวเวส

           อีกตำนานหนึ่ง กล่าวถึงว่า ตามความเชื่อท้าวเวรสุวรรณและ ความศรัทธา เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย และ เชื่อว่าเป็น เทพแห่งความมั่นคง โดยท่านจะประจำอยู่ที่ทิศเหนือ และ ยังมีเทพอื่นอีก

ท้าวเวสสุวรรณเป็น เทพผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ปกป้อง พระพุทธศาสนา และ เป็นเทพผู้คุมครองโลกมนุษย์ คอยเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มี ขุนทรัพย์มหาศาล ท่านได้ปรากฏ อยู่ในหลายๆความเชื่อทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็น ท้าวกุเวร ของ อินเดียใต้ พระซัมภลของทิเบต หรือ ตัวเหวินเทียนหวังของจีน ทำให้ท่านเป็น องค์เทพ ที่เป็นทีเคารพนับถือในหลายๆประเทศ

ท้าวเวสสุวรรณ์ ผ้ายันต์ บูชา

ลักษณ์ของ ท้าวเวสสุวรรณ มี 2 องค์

  • ท้าวเวส  องค์เป็นยักษ์ ยืนถือกระบองยาว และ โล่แก้วประพาฬ และ มีบริวารแสนโกฏิ ทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อย และ ความยุติธรรมในสวรรค์ 
  • ท้าวเวส  ที่ปรากฏในร่างกายมนุษย์ จะเป็นชายมีหน้าท้องที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งเป็น เทพแห่งความมั่งคั่ง เป็น เจ้าแห่งเงินทอง ซึ่งผู้คนเชื่อกันว่า การบูชาจะเพิ่ม โชคลาภ ทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

องค์ท้าวเวส ท้าวเวสสุวรรณ

           ในภายหลังภาพลักษณ์ของ ท้าวกุเวร ที่ปรากฏในรูปของชายท้องใหญ่ เป็นที่เคารพนับถือ ในความเชื่อว่าเป็น เทพแห่งความร่ำรวย แต่ท้าวกุเวรในรูปของท้าวเวสสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เคารพนับถือ เครื่องรางของขลังป้องกันภูติผีปีศาจ
นอกจากนี้ยังมีกล่าวว่า ท้าวเวส ยังมีกายสีเขียว สัณฐานสูง 2 คาวุต ประมาณ 200 เส้น และ ต้องมีอาวุธเป็นกระบอง มีพาหนะ เป็น ช้าง ม้า ปราสาทอาภรณ์มงกุฏ ประดับรูปนาค ดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่ง ยักษ์ และ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬหอกทอง

คาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

                              ท้าวเวสสุวรรณ ชอบให้ทรัพย์ แก่ผู้ประพฤติตัวดี

             เป็น เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย สัญลักษณ์แห่ง มหาเศรษฐี อาทิ ท้าวรัตคัน ผู้มีเพรชเต็มพุง ท้าวเวรรัตนบดี ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ ท้าวธเณศวร เป็น เจ้าแห่งทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณเป็น เจ้าแห่งทอง และ มีอำนาจปกปักรักษา มีบทบาทปกครองภูตผีปีศาจ ที่เกเร มีอำนาจทางด้าน การเงิน เพราะเป็นผู้รักษาขุมทรัพย์ของแผ่นดินไว้ท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นมหา เทพแห่งความมั่งคั่ง มีอำนาจในการประทานทรัพย์ ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติดี ผู้ใดหวัง ความเจริญ ในลาภยศ ทรัพย์สิน เงินทอง อำนาจวาสนา  ท้าวกุเวร 

บูชาท้าวเวสสุวรรณ วัดท้าวเวส

ดูดวงรายปักษ์ต่อได้ที่