เทศกาลเมืองเลย

ผีตาโขน ตำนานและเรื่องเล่า

            งานประเพณีบุญหลวง หรือการละเล่น ผีตาโขน เป็นงานประเพณีประจำปีของชาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย จะมีการจัดขึ้นหลัง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี...