ลกซุน

เรื่องเล่าความเป็นมาของ เทพเจ้ากวนอู

ตำนานเทพเจ้ากวนอู เดิม เทพเจ้ากวนอู เป็นชาวเมือง ฮ่อตั้ง อำเภอไก่เหลียง มีนามเดิมว่า ฉางเชิง เทพกวนอู มีความสนใจ ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ และ ศึกษาพิชัยสงคราม ต่อมาวันหนึ่ง เทพกวนอู ได้พลั้งมือ สังหารเศรษฐีชั่ว ที่รังแก ชาวบ้าน เทพกวนอูทนไม่ไหว...