พระศิวะ

มามูเตลู วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรสมหวัง ด้วยจิตศรัทธา

เชื่อว่า สายมู ทุกคนจะต้องรู้จัก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ ที่รู้จักกัน วัดแขก(สีลม) ซึ่งไม่ต้องไปถึง อินเดีย เราก็สามารถมาบูชา สักการะ เทพฮินดู ได้ ไม่ว่าจะขอพรเรื่อง การงาน การเงิน สุขภาพ หรือความรัก ก็ขอได้เลย แต่ต้องมีจิตที่ศรัทธาจริง...

พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

ประวัติพระพิฆเนศ          พระพิฆเนศ ในคัมภีร์ปราณะได้ลงบันทึกไว้ว่า ช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 1 กล่าวถึงการกำเนิดของ พระพิฆเนศ ในฐานนะเทพ และ โอรสของ พระแม่อุมาเทวี กับ พระศิวะเทพ และ เป็นอีกหนึ่งที่พึงทางจิตใจ ของคนไทยหลายคน...