พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

วัดพระธาตุหนองบัว

                    สถานที่ตั้งของวัดตั้งอยู่ ชานเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร จากถนนใหญ่เข้าไปในวัดระยะทางเข้า 700 เมตร  วัดพระธาตุหนองบัว ...