ฝันเห็นช้างวิ่งไล่

รวมทำนายฝันเกี่ยวกับช้าง

ทำนายฝันฝันเห็นช้าง          ฝันเห็นช้าง ทางตำราโบราณ ได้กล่าวไว้ว่า ใครที่มีการ ฝันถึงช้าง นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดี ไปในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ  ไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นช้างตัวเล็ก หรือ ช้างตัวใหญ่ เพราะถือว่า ช้างเป็น สัตว์มงคล สื่อความหมายได้ว่าจะมีความมั่นคง มีชื่อเสียง...