ที่มาของพญานาค

พญานาค เรื่องเล่าและตำนานความเป็นมา

นาค หรือ พญานาค คือ งูใหญ่ ที่มีหงอน ลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และ นาคยังเป็นสัญลักษณ์ของ บันไดสายรุ้ง สู้จักรวาล มีความเชื่อกันว่า เรื่องราวของพญานาคมีความเก่าแก่มานานมาก ซึ่งต้นกำเนิดมาจาก อินเดียใต้ ด้วยภูมิภาคทาง ประเทศอินเดียใต้ เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูอยู่ซุกชุม...