กวนอู

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพแห่ง โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย

ประวัติเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ ไฉ่เสินเย่  เป็นเทพเจ้าจีน เลื่องลือในด้านการให้พร โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และ การประสบผลสำเร็จ ในปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายจีน จะกราบไหว้บูชา เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ในเทศกาล วันตรุษจีน เนื่องจาก วันตรุษจีน ถือว่าเป็น...

เรื่องเล่าความเป็นมาของ เทพเจ้ากวนอู

ตำนานเทพเจ้ากวนอู เดิม เทพเจ้ากวนอู เป็นชาวเมือง ฮ่อตั้ง อำเภอไก่เหลียง มีนามเดิมว่า ฉางเชิง เทพกวนอู มีความสนใจ ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ และ ศึกษาพิชัยสงคราม ต่อมาวันหนึ่ง เทพกวนอู ได้พลั้งมือ สังหารเศรษฐีชั่ว ที่รังแก ชาวบ้าน เทพกวนอูทนไม่ไหว...