พิธีอัญเชิญไฉ่ซิงเอี๊ย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพแห่ง โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย

ประวัติเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ ไฉ่เสินเย่  เป็นเทพเจ้าจีน เลื่องลือในด้านการให้พร โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และ การประสบผลสำเร็จ ในปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายจีน จะกราบไหว้บูชา เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ในเทศกาล วันตรุษจีน เนื่องจาก วันตรุษจีน ถือว่าเป็น...