พญาครุฑ

รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพญาครุฑ

ฝันเห็นพญาครุฑ ตามตำราความเชื่อในสมัยก่อน ถ้ากล่าวถึงว่า การฝันเห็นพญาครุฑ ในความฝันแบบนี้จะสื่อถึงเรื่องอะไรบ้างการ ฝันเห็นพญานาค แล้ว ก็คงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่ จะกล่าวถึงคู่ปรับตลอดกาลอย่าง พญาครุฑ ไปได้ สำหรับใครที่ ฝันถึงครุฑ หรือ พญาครุฑ ก็มีความหมาย  จะ มีโชคลาภ หรือ การเลื่อนขัน...

ตำนานพญาครุฑ         พญาครุฑ หรือ เทพพาหนะ ในพระคัมภีร์ปราณะของพระฮินดูเล่าถึงกำเนิด พญาครุฑ ไว้ว่า ในครั้งหนึ่งพระทักษะปชาบดี ได้ยกสิบสามนางให้ พระกัศยปเทพบิดร ซึ่งในสองพระองค์ คือ นางวินตา และ นางกัทรุ ได้แก่งแย่งซิงดีซิงเด่นกัน...