งาข้างเดียว

พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ

ประวัติพระพิฆเนศ          พระพิฆเนศ ในคัมภีร์ปราณะได้ลงบันทึกไว้ว่า ช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 1 กล่าวถึงการกำเนิดของ พระพิฆเนศ ในฐานนะเทพ และ โอรสของ พระแม่อุมาเทวี กับ พระศิวะเทพ และ เป็นอีกหนึ่งที่พึงทางจิตใจ ของคนไทยหลายคน...